izafə

izafə
ə. 1) artırma, həddən artıq çoxaltma; 2) bax: izafət

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • izafə — bax izafi. Mən şairin evinə xəbər vermədən getmişdim, çünki ona izafə xərc vermək istəməmişdim. M. S. O.. <Məhərrəm bəy:> Bəli, bir çox bu kimi izafə xərclər aramızda adət olmuşdur. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • izafət — ə. ərəb və fars qrammatikalarında: təyini söz birləşməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • izafət — is. <ər.> dilç. Təyini söz birləşməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bavücud — f. və ə. izafət birləşməsinin birinci tərəfi kimi işlədilir, məs.: bavücudi an(in)ki onunla (bununla) bərabər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • beqədr — f. və ə. izafət birləşməsinin birinci tərəfi kimi işlədilir (məs.: Beqədri qüvvə qüvvəsi çatan qədər, bacardığı qədər; beqədri lüzum lazımınca, lazımi qədər) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bidun — f. izafət birləşməsinin birinci tərəfində inkar mənası verir, məs.: Biduni mane mane olmadan, maneəsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəistilah — f. və ə. izafət birləşməsinin «demişkən» mənasında birinci tərəfi, məs.: bəistilahi türk türklər demişkən; türkün sözü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəmücərrəd — f. və ə. izafət birləşməsinin «olunca, görə» mənasında işlənən birinci tərəfi, məs.: Bəmücərrədi təklif təklifə görə, təklif olunca …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəray — f. izafət birləşməsinin «üçün, ötrü» mənasında birinci tərəfi, məs.: Bərayi mən mənim üçün, məndən ötrü; bərayi ehtiyat ehtiyat üçün …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bərəsm — f. və ə. izafət birləşməsinin «adətə görə» mənasında birinci tərəfi, məs.: bərəsmi adət adət rəsmincə, adətə görə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”